rssheader

19/09/2021

Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tuyển sinh, đào tạo

Hải Bình - 21/09/2020, 06:18 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy hiện hành, các trường đại học, học viện; trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên (cơ sở đào tạo) phải xây dựng đề án tuyển sinh và công khai thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để thí sinh và xã hội biết cùng kiểm tra giám sát.

Hằng năm, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được giao, Bộ GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch và triển khai thanh tra, kiểm tra định kỳ cơ sở đào tạo về việc thực hiện các quy định trong công tác tuyển sinh và đào tạo. Năm 2019, qua công tác quản lý và phản ánh của dư luận, báo chí... Bộ GD&ĐT tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất và đã kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong quá tuyển sinh, hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể:

Thành lập 4 đoàn để kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng tại 15 cơ sở đào tạo; trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh và thông tin tuyển sinh trong Đề án tuyển sinh các trường đã công bố.

Thành lập đoàn thanh tra đột xuất các trường đưa ra ngưỡng bảo đảm chất lượng (điểm sàn) quá thấp gây dư luận không tốt, trường để sai sót trong quá trình xét tuyển.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, trên cơ sở rà soát, phân tích kết quả tuyển sinh do cơ sở đào tạo báo cáo, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh cơ sở để xảy ra sai phạm và có các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm