rssheader

23/01/2021

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy trong trường học

Hải Bình - 15/10/2019, 14:12 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy (PCMT); phòng, chống tệ nạn xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác PCMT đã được các cơ quan, chính quyền các cấp quan tâm.

Thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao, Bộ GD&ĐT đã và đang triển khai chỉ đạo ngành Giáo dục thực hiện Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” cùng nhiều văn bản khác.

Ngành Giáo dục cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT, được thực hiện thông qua các hình thức mít tinh, tọa đàm, hội thảo và sinh hoạt chuyên đề từ Trung ương đến các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, tình trạng tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, vẫn có một vài học sinh, sinh viên, nhà giáo sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp PCMT trong trường học.

Để khắc phục tình trạng ma túy và tệ nạn xã hội đã và đang thẩm lậu vào học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT đã và đang thực hiện các giải pháp: Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục triển khai các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT về công tác PCMT đối với học sinh, sinh viên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” theo Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Phối hợp với Bộ LĐ, TB&XH xây dựng kế hoạch phối hợp về công tác dự phòng nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020, sẽ được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm