rssheader

28/02/2021

Thời gian đi học thạc sỹ của giáo viên có được tính để nâng bậc lương thường xuyên?

Sỹ Điền - 11/07/2017, 13:55 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ - có nêu: Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định nêu trên nếu bạn được cấp có thẩm quyền cử đi học thạc sỹ thì thời gian đi học của bạn vẫn được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm