rssheader

01/12/2020

Tăng cường công tác quản lý việc phát hành các loại sách tham khảo

PV - 21/10/2018, 07:28 GMT+07 | Kết nối
Cẩn trọng với sách tham khảo do nhiều nhà xuất bản tự xây dựng và phát hành Cẩn trọng với sách tham khảo do nhiều nhà xuất bản tự xây dựng và phát hành

Tại Công văn số 307/BDN do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ GD&ĐT, cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GD&ĐT quản lý tốt hơn việc phát hành các loại sách tham khảo. Hiện nay, số lượng sách tham khảo trên thị trường rất nhiều nhưng nhiều loại sách còn kém về chất lượng như cẩu thả về nội dung, chất lượng in kém, sai sót về kiến thức… gây khó khăn cho phụ huynh và HS trong lựa chọn sách tham khảo.

Bộ GD&ĐT trả lời:

Để khắc phục tình trạng sách tham khảo tràn lan như ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7/7/2014 quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX (gọi chung là cơ sở GD). Thông tư đã quy định rõ: Yêu cầu đối với xuất bản phẩm tham khảo là phải phù hợp với nội dung chương trình GD do Bộ GD&ĐT ban hành; đảm bảo tính khoa học, sư phạm, thẩm mĩ và phù hợp với lứa tuổi HS.

Thủ trưởng cơ sở GD thành lập Hội đồng để xem xét, lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm tham khảo trên cơ sở đề xuất của các tổ/nhóm chuyên môn và chịu trách nhiệm về danh mục sách tham khảo lưu hành trong đơn vị mình. Giáo viên, cán bộ quản lý GD các cấp phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục xuất bản phẩm tham khảo mà cơ sở GD đã lựa chọn cho HS, học viên và cha mẹ HS, học viên; không được vận động HS, học viên mua sách dưới bất kì hình thức nào. Các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng sách của các cơ sở GD thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quản lý sử dụng sách.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tốt hơn việc phát hành các loại sách tham khảo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm