rssheader

25/11/2020

Tăng cường công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Lan Anh - 29/10/2020, 17:17 GMT+07 | Kết nối
Quang cảnh hội nghị tập huấn Quang cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Hợp- Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ GD&ĐT cho biết, trong những năm qua, Bộ GD&ĐT luôn quan tâm và coi trọng công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Năm 2016, ngành Giáo dục đã ban hành Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020. Kế hoạch này đưa ra 6 mục tiêu quan trọng mà chúng ta phải cố gắng triển khai thực hiện tốt trong ngành, đó là:

Chuyên gia trình bày báo cáo tại hội nghị

Tăng tỉ lệ nữ tham gia các vị trí quản lí, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục, tăng tỉ lệ biết chữ của trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn.

Đảm bảo các vấn đề về giới, bình đẳng giới được lồng ghép trong chương trình tổng thể, chương trình môn học, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới trong các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

Phòng chống bạo lực học đường, bạo lực học đường trên cơ sở giới, thúc đẩy môi trường học tập an toàn và thân thiện.

Tăng cường công tác thống kê có trách nhiệm giới, lồng ghép giới vào hoạch định chính sách, lập kế hoạch và quản lý ngành Giáo dục.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên gia bình đẳng giới Phạm Thu Hiền trình bày các tham luận về Bất bình đẳng giới, những thách thức trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay; Bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo; Phân tích giới và lồng ghép giới trong hoạt động tại các trường đại học; Bạo lực đối với phụ nữ và nữ sinh...

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay, mô hình triển khai hiệu quả cùng những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành giáo dục, bàn thảo để tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong giai đoạn 2020-2025.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm