rssheader

15/06/2021

Sắp có quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên

Minh Phong - 21/05/2021, 19:09 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh hoạ/internet Ảnh minh hoạ/internet

Dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm, các trường cao đẳng công lập có nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng (gọi chung là trường cao đẳng sư phạm) và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Cụ thể: Dự thảo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) - mã số V.07.08.21 và tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I).

Đồng thời quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, bao gồm: Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) và tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I).

Khi dự thảo thông tư trên chính thức có hiệu lực sẽ bãi bỏ các Thông tư sau: Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành "chùm" Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non, giáo dục phổ thông đến đại học. Theo đó, nhiều nút thắt đã được tháo gỡ, trong đó có việc xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên từ tháng 3/2021.

>>>>> XEM CHI TIẾT DỰ THẢO TẠI ĐÂY

Khi dự thảo Thông tư có hiệu lực sẽ áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng công lập tham gia giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT và cơ sở giáo dục đại học công lập đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm