rssheader

18/09/2021

Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

01/07/2020, 15:16 GMT+07 | Kết nối
Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Thông tư này thay thế Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008 ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp THPT.

Theo đó, Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có kích thước 19cm x 13,5cm. Mặt trước nền màu nâu có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt sau nền màu trắng, hoa văn viền màu vàng, chữ màu đen, hình trống đồng in chìm chính giữa.

Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông như sau:

Cách ghi các nội dung trên Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông như sau:

(1) Ghi họ tên của người được cấp giấy chứng nhận theo giấy khai sinh.

(2) Ghi ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2, thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (ví dụ: 07/02/1981).

(3) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo giấy khai sinh.

(4) Ghi "Nam" hoặc "Nữ" theo giấy khai sinh.

(5) Ghi theo giấy khai sinh.

(6) Ghi năm hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

(7) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

(8) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính

(9) Ghi ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận.

(10) Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(11) Do cơ quan in phôi ghi.

(12) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp giấy chứng nhận.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm