rssheader

24/09/2020

Quy định 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu

Vân Anh - 25/08/2020, 17:18 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Các khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu gồm: (1). Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; (2) Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; (3) Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; (4) Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; (5) Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; (6) Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; (7) Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT),

Trong quá trình thực hiện cần lưu ý, tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Hoàng Kim Hòa - 08:20 26-08-2020

    Hợp lý, Gọi là Hội cha mẹ học sinh nhưng họ chỉ thực hiện mỗi chức năng thu các khoản phí do nhà trường "đẻ" ra hoặc những biến tướng của những loại hình thu phí. Quy định này nên được phổ biến trong toàn quốc chứ không nên riêng gì Hà Nội. Mong lắm.

  • nguyễn hưng - 08:23 26-08-2020

    "Chỉ được thu các khoảng phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh" Như vậy ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động những gì !?

Xem thêm