rssheader

13/08/2020

Nhân viên thư viện nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp độc hại?

Sỹ Điền - 02/10/2016, 13:00 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 157 Luật Lao động năm 2012 quy định: Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Mục 2, chương III Luật Bảo hiểm xã hội quy định về chế thai sản như sau:

Về Điều kiện hưởng: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con. Người lao động nhận nuôi con nuôi nhỏ hơn 4 tháng tuổi. Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Mức hưởng được quy định tại Điều 35 Luật này. Cụ thể: Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc...

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp nhân viên thư viện nghỉ thai sản sẽ không được hưởng phụ cấp độc hại theo quy định hiện hành.

Vấn đề thứ hai bạn quan tâm, chúng tôi có thể hiểu là bạn đang quan tâm đến việc thay đổi chức danh nghề nghiệp được quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”. Cụ thể là các Điều 29, 30, 31 bạn có thể tìm đọc để nghiên cứu kỹ hơn văn bản quy phạm pháp luật này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Tin tiêu điểm

  • Chưa cập nhật

Tin nổi bật

  • Chưa cập nhật

Xem thêm