rssheader

26/09/2021

Nâng lương trước thời hạn?

GD&TĐ - 23/08/2019, 08:13 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trả lời: Theo chúng tôi, trước hết bạn nên trực tiếp hỏi nhà trường - đơn vị bạn mới về công tác hoặc Phòng Nội vụ để được giải đáp thỏa đáng. Ngoài ra, bạn cần nghiên cứu kỹ Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ để có cơ sở pháp lý đối chiếu với trường hợp của mình.

Chúng tôi xin viện dẫn một số điều khoản sau để bạn tham khảo. Tại các điểm a, e Khoản 1 Điều 3 Thông tư trên có nêu: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Như vậy, với quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn. Tuy nhiên, việc bạn có được xét hay không còn phụ thuộc vào Quy chế của cơ quan đơn vị nơi bạn đang công tác. 

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm