rssheader

19/06/2021

Lào Cai kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng CBQL, GV, NV

Đức Trí - 26/04/2021, 17:46 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo Sở; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, chức năng Sở GD&ĐT.

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện công văn số337/SGD&ĐT-TCCB của Sở GD&ĐT; Kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng 3 năm học gần đây (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).

Cùng đó, đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra hồ sơ, minh chứng của các cá nhân, tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể, nhà trường về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng.

Mặt khác còn phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với CBQL, GV, NV và có thể dự họp Hội đồng đánh giá, xếp loại CBQL, GV, NV tại đơn vị.

Việc kiểm tra nhằm mục đích nắm bắt và đánh giá khách quan về tình hình thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng CBQL, GV, NV.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm