rssheader

19/01/2021

Kiên quyết chống lạm thu đầu năm học

Hải Bình - 25/08/2019, 08:12 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Hiện nay, tại một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng một số cơ sở giáo dục thực hiện một số khoản thu ngoài quy định của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận.

Để xảy ra tình trạng trên, nguyên nhân chủ yếu là một số cơ sở giáo dục cố tình thực hiện sai quy định của Nhà nước để thu tiền học sinh, phụ huynh, mượn danh nghĩa “tự nguyện” hay “thu các khoản thu ngoài quy định của Nhà nước” và Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng trách nhiệm quy định tại Điều lệ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, được ban hành tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, để bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật, các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa, ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Đối với việc thực hiện vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải được công khai, thống nhất theo dõi trên báo cáo tài chính của cơ sở giáo dục và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định tài trợ cho cơ sở giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm