rssheader

26/02/2021

Không có quy định hạn chế giáo viên học tập nâng cao trình độ

20/05/2018, 19:18 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Đến nay không có văn bản nào hạn chế giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ. Nhà giáo cần xem xét điều kiện của cá nhân theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để đề nghị với nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, liên hệ trực tiếp với cơ sở đào tạo giáo viên để được xem xét, hướng dẫn.

Trường hợp nhà giáo không thuộc diện được cơ quan quản lý trực tiếp cử đi học thì phải tự sắp xếp công việc, bố trí thời gian và tự túc kinh phí để tham gia khoá học và phải bảo đảm không ảnh hưởng đến công việc được giao.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm