rssheader

01/08/2021

Khẩn trương hoàn thiện văn bản pháp luật về cơ chế tự chủ

Hải Bình - 04/07/2019, 15:27 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Đối với cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông: Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo hướng phù hợp với tự chủ tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Luật Giáo dục (sửa đổi) để trình Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Đối với cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục đại học: Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định tự chủ trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và đã có Báo cáo số 1100/BC-BGDĐT ngày 5/12/2018 trình Chính phủ để giải trình các nội dung tại dự thảo Nghị định theo hướng đảm bảo thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm