rssheader

23/10/2020

HSSV nhận mức học bổng khuyến khích học tập thế nào theo Luật mới

08/01/2020, 17:29 GMT+07 | Kết nối
HSSV nhận mức học bổng khuyến khích học tập thế nào theo Luật mới

Theo quy định tại dự thảo, đối tượng được nhận học bổng khuyến khích học tập gồm:

Học sinh THPT chuyên trong các trường đại học, học sinh trường chuyên có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó;

Học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao đạt huy chương trong cuộc thi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm học đó, có học lực đạt từ mức trung bình, hạnh kiểm từ loại khá trở lên;

Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng thì được nhà trường đưa vào diện xét cấp học bổng khuyến khích học tập;

Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng thì được nhà trường đưa vào diện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.

 

Mức học bổng được quy định như sau:

Đối với các trường chuyên, các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao: Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức học phí hiện hành của trường THPT chuyên tại địa phương;

Đối với THPT chuyên trong các trường đại học: Mức học bổng cấp cho một học sinh do hiệu trưởng nhà trường quy định nhưng không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học sinh đó phải đóng tại trường;

Đối với những trường không thu học phí: Mức học bổng tối thiểu bằng ba lần mức trần học phí của trường THPT tại địa phương.

Đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, mức học bổng được quy định như sau:

Học bổng loại khá: Mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc quy định (chung là Hiệu trưởng) đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại khá trở lên. Đối với các trường tư thục mức học bổng tối thiểu do Hiệu trưởng quy định. Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo đơn giá được Nhà nước đặt hàng cho nhóm ngành đào tạo của trường;

Học bổng loại giỏi: Mức học bổng cao hơn loại khá do Hiệu trưởng quy định đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

Học bổng loại xuất sắc: Mức học bổng cao hơn loại giỏi do Hiệu trưởng quy định đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại xuất sắc;

Điểm trung bình chung học tập và kết quả rèn luyện quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này được xác định theo quy định hiện hành do Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Điểm trung bình chung học tập chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất

Đối với học sinh phổ thông: Học bổng được cấp theo từng học kỳ và cấp 9 tháng theo biên chế năm học;

Đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học: Học bổng được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học. Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi thì vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định tại Nghị định này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm