rssheader

21/10/2020

HSSV dự thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Minh Phong - 08/03/2018, 12:16 GMT+07 | Kết nối
HSSV dự thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đối tượng di thi là học sinh phổ thông (bao gồm học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên) và sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm; đoàn viên thanh niên; cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ (dưới 35 tuổi); lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

Nội dung Cuộc thi là những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam. Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986-2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các thí sinh sẽ phải trải qua 3 vòng thi. Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân. Thí sinh thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn.

Tổng cộng có 4 tuần thi, trong đó thí sinh được thi tối đa 3 lần/ tuần. Công bố kết quả mỗi tuần thi vào thứ 6 tuần kế tiếp. Bài thi mỗi tuần gồm 2 phần:

Phần 1: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu là 20 giây, hết 20 giây nếu thí sinh chưa có phương án trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Trả lời hết 20 câu, hệ thống sẽ tự động chuyển sang phần 2. Điểm tối đa của phần này là 100 điểm.

Phần 2: Thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu là 20 giây, hết 20 giây nếu thí sinh chưa có phương án trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa phần này là 100 điểm.

Tổng thời gian tối đa của Vòng thi thứ nhất: 10 phút. Điểm tối đa Vòng thi thứ nhất: 200 điểm.

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận. Sau khi kết thúc 4 tuần thi trắc nghiệm cá nhân, Ban tổ chức lựa chọn trên hệ thống tối đa 1.200 thí sinh có điểm thi cao nhất (mỗi bảng chọn 600 thí sinh), xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, để làm bài thi tự luận. Mỗi thí sinh sẽ làm 1 bài thi tự luận theo chủ đề của Ban tổ chức và gửi bài thi tự luận trực tiếp trên trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn.

Khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa (Bài thi tự luận dài không quá 03 trang A4, hình ảnh minh họa không quá 2 trang A4). Điểm của Vòng thi tự luận tối đa là 100 điểm.

Vòng thi thứ ba: Vòng thi Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc. Kết thúc thi Vòng thứ nhất, thứ hai, Ban tổ chức tổng hợp điểm để lựa chọn ra tối đa 60 thí sinh (mỗi bảng chọn 30 thí sinh) có điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất để thi Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.

>>>> XEM CHI TIẾT THỂ LỆ TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm