rssheader

29/11/2020

Hoạt động Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT ngày càng đi vào chiều sâu

Nguyễn Thế Hiệp - Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT - 15/07/2019, 19:09 GMT+07 | Kết nối
Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu chỉ đạo hội nghị Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cùng dự hội nghị có Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Trịnh Hoài Thu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Hải An ghi nhận nỗ lực của Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, với việc bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Bộ năm 2019, Chương trình công tác năm 2019 và sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đảng ủy Bộ, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2019.

Các phong trào thi đua, các hoạt động của tổ chức công đoàn trong cơ quan Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, phong phú, linh hoạt và tự đổi mới phù hợp với thực tiễn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, gắn bó trách nhiệm, thúc đẩy các hoạt động chuyên môn.

Lắng nghe các ý kiến trao đổi, Thứ trưởng đề nghị Công đoàn cơ quan Bộ cố gắng thực hiện tuyên truyền động viên cán bộ công chức thực hiện tốt ba yếu tố khi thực thi công vụ: Trách nhiệm, đạo đức công vụ và phong cách công vụ.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Thứ trưởng nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT cần thực hiện tốt.

Trong đó có: Tham gia quản lý nhà nước, tích cực động viên cán bộ công chức thực hiện tốt công tác chuyên môn, chú trọng đến vai trò của tổ chức công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm, tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù cơ quan Bộ;

Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ, công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp trong cơ quan Bộ. Chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng trong tổ chức đoàn thể, tăng cường công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác công đoàn

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Tại hội nghị, Chủ tịch công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT Trịnh Hoài Thu tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng, các ý kiến tham luận, đề xuất kiến nghị trong hội nghị. Bên cạnh đó, đề nghị trong năm 2019, Công đoàn cơ quan Bộ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường công tác truyền thông tích cực tuyên truyền hình ảnh đẹp trong đời sống công tác công đoàn; tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo, phối hợp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động tại cơ quan Bộ. Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng đáp ứng yêu cầu hoạt động gắn với chuyên môn, nghiệp vụ.

Tại hội nghị, Công đoàn cơ quan Bộ đã công bố kết quả danh hiệu thi đua khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018; tổ chức trao giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 1 tập thể và 6 cá nhân của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị được nghe ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Trung tâm Hội nghị bồi dưỡng cán bộ công đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam báo cáo viên về các nội dung hoạt đông công đoàn trong cơ quan hành chính sự nghiệp giai đoạn hiện nay.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm