rssheader

25/09/2020

Hỗ trợ kinh phí để bảo đảm cơ sở vật chất triển khai chương trình mới

Hải Bình - 13/08/2020, 15:53 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn, đề nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện đề án về bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 28/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để hỗ trợ các địa phương có khó khăn trong việc tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học (trong đó có tỉnh Ninh Thuận), Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. Đề án có nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương khó khăn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để địa phương huy động các nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp học.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch đầu tư và phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện các mục tiêu của Đề án như: Trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó Ninh Thuận được giao 68 tỷ đồng để thực hiện xây dựng phòng học mầm non và tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo).

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với bộ, ngành tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ quan tâm hỗ trợ kinh phí để các địa phương bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm