rssheader

25/09/2021

Hà Tĩnh tiếp tục tuyển dụng thêm 770 giáo viên

Trương Hoa - 30/07/2021, 11:47 GMT+07 | Kết nối
Hà Tĩnh đang thiếu giáo viên tại các bậc học. Hà Tĩnh đang thiếu giáo viên tại các bậc học.

Theo đó, sẽ tuyển dụng 209 giáo viên bậc mầm non, 514 giáo viên bậc học tiểu học, 47 giáo viên bậc học trung học cơ sở.

Ngoài việc tuyển dụng, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện công tác biệt phái giáo viên tiểu học, THCS, THPT từ đơn vị thừa đến đơn vị thiếu trước ngày 1/9/2021.

Số lượng giáo viên tuyển dụng sắp tới.

Đồng thời, điều chuyển giáo viên các môn học còn thừa giữa bậc học tiểu học và bậc học trung học cơ sở đối với các bộ môn đặc thù chung.

Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ giao chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên đối với các vị trí việc làm còn thiếu.

Việc tuyển dụng sẽ hoàn thành trước ngày 31/10/2021.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm