rssheader

21/09/2021

Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng

Tiến Vượng - 19/11/2020, 12:05 GMT+07 | Kết nối
Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Minh Hồng cùng Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Là trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 2 đồng chí Phạm Văn Xuân và Lê Văn Tâm Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Minh Hồng cùng Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Là trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 2 đồng chí Phạm Văn Xuân và Lê Văn Tâm

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Thị Là, cùng các Ủy viên Ban chấp hành; Ban thường vụ Đảng ủy Khối; các Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở; các phòng, ban chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối; các cán bộ phụ trách công tác đảng vụ của cấp ủy cơ sở và các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối- Nguyễn Thị Là phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy và 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối- Nguyễn Thị Là nhấn mạnh: Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những đóng góp to lớn của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng nói chung và những đóng góp của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối với những thành tựu của Đảng bộ Khối nói riêng; Từ đó, đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tình hình hiện nay...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đảng bộ Khối được thành lập ngày 3/6/1996, lúc đó tổ chức bộ máy còn sơ khai; Qua 6 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối, tổ chức bộ máy các ban xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) và Văn phòng Đảng ủy Khối đã ngày càng được kiện toàn, cán bộ chuyên trách công tác Đảng đều là những đồng chí đạt chuẩn về trình độ, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; nhiều cán bộ đã tích cực học tập, phấn đấu, rèn luyện và hiện đang đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong Đảng ủy Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Minh Hồng trao giấy khen cho các tập thể

Trong điều kiện còn có những khó khăn nhất định, các ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Đảng ủy Khối đã luôn bán sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách giúp Đảng ủy Khối triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác trên các lĩnh vực, góp phần giúp Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Chỉ thị Đảng.

Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Là cho biết: Trong những năm qua, tại Đảng ủy Khối công tác chính trị tư tưởng đã có những chuyển biến tích cực, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nêu cao, tạo được sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Minh Hồng trao giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở đảng

Công tác tổ chức, cán bộ được tập trung triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất; Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được gắn với công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ được tiến hành dân chủ, công khai, nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; Trong đó coi trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nguồn cán bộ tại chỗ, nhất là cán bộ nữ, trẻ; Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên mới, bảo vệ chính trị nội bộ cũng được tham mưu thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đảm bảo nghiêm túc.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Minh Hồng  cùng Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Là trao giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt công tác tổ chức

Công tác của Văn phỏng cấp ủy ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng, làm tốt vai trò trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ đắc lực cho sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối; Đảm bảo hậu cần, điều kiện, phương tiện làm việc, công tác văn thư, lưu trữ, CNTT, tài chính Đảng ngày càng chính quy, chặt chẽ, khoa học, nâng cao hiệu quả công việc đảm bảo hoạt động của Đảng được thông suốt.

Với những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, các ban Đảng, UBKT và Văn phòng Đảng ủy Khối vinh dự được Thành ủy và các Ban xây dựng Đảng tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, các cán bộ được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, công tác dân vận...

Tại Hội nghị, Ban tổ chức cũng trao tặng kỷ niệm chương và giấy khen cho các cá nhân, đơn vị đã có những đóng góp trong công tác kiểm tra của Đảng, công tác xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy... Đồng thời tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm