rssheader

26/10/2020

Công đoàn ngành GD tỉnh Quảng Bình tích cực hưởng ứng công tác nhân đạo, xã hội

Vĩnh Quý - 20/08/2019, 21:36 GMT+07 | Kết nối
Tặng bằng khen cho công đoàn cơ sở đạt kết quả xuất sắc trong các phong trào hoạt động. Tặng bằng khen cho công đoàn cơ sở đạt kết quả xuất sắc trong các phong trào hoạt động.

Trong năm học 2018-2019, đối với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình đã có những hoạt động, phong trào thi đua nổi bật, có hiệu quả và động viên được đội ngũ nhà giáo, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đồng thời tạo nên mối quan hệ chặt chẽ chuyên môn và Công đoàn Giáo dục các cấp.

Hội nghị tổng kết Công đoàn ngành GD Quảng Bình năm 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công đoàn năm học mới 

Từ thực tế cho thấy, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công chức, viên chức, người lao động đã đư­ợc thực hiện khá nghiêm túc; công tác nhân đạo, xã hội được hư­ởng ứng tích cực; Công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng và từng bước đi vào chiều sâu mang hiệu quả thiết thực nhất...

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã tặng cờ và bằng khen cho 78 tập thể và 76 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "dạy tốt học tốt" và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2018 - 2019. Đồng thời trao kỷ niệm chương vì hoạt động công đoàn và bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Kế thừa những thành tích đạt được, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị CBCCVC trong các trường học và cơ sở giáo dục.CĐGD các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện đảm bảo sát tình hình thực tiễn...

Triển khai có hiệu quả việc “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo”, tập trung đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyên truyền, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, tổ chức các diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, hội thi, tọa đàm…

 Các cá nhân nhận bằng khen vì những đóngg góp cho phong trào hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình năm học 2018-2019 vừa qua.

Một trong những điểm đáng chú ý đó là sự quan tâm đối với cán bộ nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tranh thủ sự ủng hộ từ các tổ chức cá nhân để giải quyết các khó khăn về đời sống, rủi ro, nước sinh hoạt, nhà công vụ, nhà mái ấm công đoàn cho nhà giáo, người lao động trong địa bàn toàn tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm