rssheader

12/04/2021

Chính sách đãi ngộ với nhà giáo hoàn thành chương trình đào tạo trên chuẩn

Hải Bình - 13/06/2019, 11:21 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Bộ GD&ĐT trả lời như sau: Chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định chung trong Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.

Mặt khác, theo phân công, phân cấp hiện nay về quản lý nhà nước, Bộ GD&ĐT không có thẩm quyền ban hành chế độ, chính sách chính sách đãi ngộ riêng đối với viên chức (trong đó có chính sách ngộ đối với cán bộ, nhà giáo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trên chuẩn).

Các chế độ, chính sách này do các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện trên cơ sở phân cấp, tự chủ theo quy định hiện hành.

Hiện nay, trình độ đào tạo của giáo viên, giảng viên được gắn với tiêu chuẩn chức danh của nhà giáo; việc nhà giáo có trình độ đào tạo cao hơn trình độ đào tạo chuẩn sẽ có cơ hội tham gia thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Khi được bổ nhiệm vào hạng cao hơn, nhà giáo được khẳng định vị thế và được xếp lương ở thang/bậc cao hơn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm