rssheader

26/11/2020

Chế độ khen thưởng với học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế

Hải Bình - 27/08/2020, 06:29 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Bộ GD&ĐT cho biết: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, để bảo đảm quyền lợi cho học sinh, sinh viên và phù hợp với Luật Thi đua, - Khen thưởng, Bộ GD&ĐT xây dựng hồ sơ đề nghị trình Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế (đây là Nghị định theo đề xuất của Bộ GD&ĐT và không phải là nhiệm vụ do Chính phủ giao).

Ngày 25/12/2018, Bộ GD&ĐT trình Chính phủ dự thảo Nghị định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ GD&ĐT thống nhất với Bộ Tài chính về mức thưởng và phối hợp với Bộ Tư pháp về việc quy định trách nhiệm của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ,TB&XH trong việc quy định tổ chức các kỳ thi quốc gia và quyết định cử học sinh, sinh viên, học viên tham gia các kỳ thi quốc tế để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ. 

Ngày 23/7/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6508/VPCP-TCCV truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu bổ sung vào nội dung dự thảo Nghị định chính sách ưu tiên đối với học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số và học viên chương trình đào tạo thường xuyên.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ LĐ,TB&XH, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo Nghị định (có bổ sung chính sách ưu tiên đối với học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số) trình Chính phủ xem xét, quyết định ban hành. Hiện, Văn phòng Chính phủ đang thẩm định để trình Chính phủ ban hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm