rssheader

21/10/2020

Cần chính sách lương hợp lý cho nhà giáo

PV - 06/05/2018, 06:45 GMT+07 | Kết nối
Cần chính sách lương hợp lý cho nhà giáo

Thứ hai, cần cải tiến tiền lương và nâng lương cho cán bộ, GV, nhân viên trong ngành, vì mức lương hiện nay chưa đảm bảo mức sống tối thiểu, nhất là đội ngũ GDMN về nghỉ BHXH, với bậc lương quá thấp.

Vấn đề này được Bộ GD&ĐT trả lời như sau:

Ngày 22/3/2004, Bộ GD&ĐT và BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2150/GDĐT-BHXH về thực hiện BHXH, BHYT đối với người lao động thuộc các cơ sở GDMN. Theo đó, GV tại các cơ sở GDMN ngoài công lập được tham gia và hưởng các quyền lợi về BHXH, BHYT như người lao động trong đơn vị công lập.

Đối với những GVMN đã có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở GDMN từ trước năm 1995, trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP mà chưa tham gia đóng BHXH thì có thể đóng BHXH cho thời gian từ tháng 1/1995 đến khi đã tham gia đóng BHXH.

Căn cứ quy định của Điều lệ BHXH ngày 26/1/1995 (có đủ 15 năm tham gia đóng BHXH được hưởng chế độ hưu trí), hầu hết GVMN cao tuổi đã tự nguyện đóng bổ sung BHXH 1 lần ngược về năm 1995 với mục đích khi hết tuổi lao động, nghỉ công tác, có từ đủ 15 năm tham gia đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí.

Đến năm 2011, theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho GVMN chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

Trên cơ sở đó, GVMN tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2011 đến hết năm 2014, có vừa đủ 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên, khi thực hiện Công văn số 2150/GDĐT-BHXH, Quyết định số 45/QĐ-TTg một bộ phận GVMN khi nghỉ hưu có mức lương hưu rất thấp (không bằng mức lương cơ sở).

Ngày 15/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với GVMN có thời gian làm việc trước năm 1995, theo đó, GVMN khi nghỉ hưu mà lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đánh giá thực trạng về lương và phụ cấp trong ngành GD, đề xuất chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhà giáo, cán bộ quản lý ngành GD theo vị trí việc làm, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương của Chính phủ.

(còn nữa)

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm