rssheader

26/10/2020

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động

Thủy Linh - 26/09/2019, 11:30 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” - lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã gửi danh sách ông Phạm Ngọc Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ  để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Ý kiến phản hồi gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 07/10/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm