rssheader

25/11/2020

Ban hành mới chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL giáo dục phổ thông

Hiếu Nguyễn - 20/11/2019, 08:14 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở GDPT nhằm bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với CBQL cơ sở GDPT; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường của CBQL cơ sở GDPT, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của CBQL cơ sở GDPT với yêu cầu phát triển GDPT và yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở GDPT thuộc hình thức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm, bao gồm:

Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của GDPT (Chương trình bồi dưỡng 1): Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển GDPT; chương trình GDPT, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT; kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở GDPT.

Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển GDPT theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (Chương trình bồi dưỡng 2): Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển GDPT của địa phương, thực hiện chương trình GDPT, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm (Chương trình bồi dưỡng 3): CBQL cơ sở GDPT tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm.

Mỗi CBQL cơ sở GDPT thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng cụ thể như sau:

Chương trình bồi dưỡng 1: Khoảng 1 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học); Chương trình bồi dưỡng 2: Khoảng 1 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học); Chương trình bồi dưỡng 3: 1 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 1 và Chương trình bồi dưỡng 2 phù hợp, nhưng không thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 3 của mỗi CBQL cơ sở GDPT (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm học).

Căn cứ nội dung Chương trình bồi dưỡng 3, CBQL cơ sở GDPT tự chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân trong từng năm học, đảm bảo thời lượng theo quy định.

Việc triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở GDPT được thực hiện hàng năm theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2019; thay thế Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường tiểu học và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm