rssheader

25/07/2021

Bãi bỏ một số văn bản về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục

14/07/2020, 08:14 GMT+07 | Kết nối
Bãi bỏ một số văn bản về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục

Theo dự thảo, bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 5/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học;

Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 6/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bãi bỏ các nội dung quy định về cao đẳng tại Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT ngày 2/10/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD&ĐT, cụ thể:

Thông tư số 15/2003/TT- BGDĐT ngày 31/3/2003 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài ở Việt Nam.

Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ hướng dẫn quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm