Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon
Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và ZirconIran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon

Iran tuyên bố có tên lửa siêu thanh tốt hơn cả Kinzhal và Zircon

GD&TĐ - Iran tuyên bố đã vượt qua Liên bang Nga trong việc phát triển tên lửa siêu thanh, tất nhiên nếu những gì họ đưa ra là chính xác.
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc phản công trong mùa đông.

Lời thề của ông Zelensky bị nghi ngờ

GD&TĐ - Theo Tổng thống Zelensky, Kiev sẽ tiếp tục cuộc phản công vào mùa thu và suốt mùa đông. Nhưng Ukraine có đủ nguồn lực cho việc đó không?