Huyện Củ Chi (TPHCM): Hủy nhiều quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

GD&TĐ - Được biết, trước đó, ngày 15/6/2020, Thanh tra TPHCM ra Kết luận số 08/KL-TTTP-P3, trong đó có nhiều nội dung về việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi cần phải khắc phục.
Huyện Củ Chi (TPHCM): Hủy nhiều quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Củ Chi (TPHCM) đã ra thông báo về việc giải quyết hồ sơ hủy quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Kết luận số 08/KL-TTTP-P3 ngày 15/6/2020 của Thanh tra TPHCM (giai đoạn từ 2016 - 2019).

Được biết, để ra thông báo này, ngày 20/5/2022, lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện và lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tổ chức cuộc họp để trao đổi một số nội dung liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hủy quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sai quy hoạch) theo kết luận nêu trên của Thanh tra TPHCM.

Các đơn vị họp đã thống nhất khi UBND huyện ban hành quyết định hủy quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sai quy hoạch) và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (bao gồm bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì Văn phòng Đăng ký đất đai huyện ban hành văn bản đề nghị Chi cục Thuế huyện hủy thông tin hồ sơ thuế trên hệ thống đối với các trường hợp còn đang ghi nợ tiền sử dụng đất.

Trên cơ sở đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và chuyển bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện để hoàn trả cho người dân.

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện ban hành văn bản đề nghị Chi cục Thuế huyện hủy thông tin hồ sơ thuế trên hệ thống và thực hiện thối trả tiền sử dụng đất cho người dân đối với các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn đứng tên chủ sử dụng đất đã lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và người sử dụng đất còn đủ chứng từ nộp tiền sử dụng đất.

Các bên cũng thống nhất việc thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và chuyển bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện để hoàn trả cho người dân đối với các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất và người dân đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Đồng thời ban hành văn bản gửi Chi cục Thuế huyện được biết.

Được biết, trước đó, ngày 15/6/2020, Thanh tra TPHCM ra Kết luận số 08/KL-TTTP-P3, trong đó có nhiều nội dung về việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi cần phải khắc phục.

Cụ thể như việc chuyển mục đích sử dụng đất có 151 trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở không đúng quy định, 70 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đô thị Tây Bắc Củ Chi không phù hợp quy hoạch…

Hay như việc tách thửa đất nông nghiệp thành đất ở, tách thửa đất ở không phù hợp quy hoạch được phê duyệt; Cấp phép xây dựng chưa đảm bảo về điều kiện xây dựng, cấp phép xây dựng thiếu hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế… Xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn huyện...    

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ