Hướng tới mục tiêu chung chất lượng

GD&TĐ - Bước vào năm học mới, dù với những nhiệm vụ, giải pháp khác nhau theo đặc trưng vùng miền, nhưng các địa phương trên cả nước đều gặp ở cùng chung một điểm, đó là mục tiêu chất lượng.
Học sinh tham dự lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 tại trường tiểu học Trưng Trắc (Hà Nội)
Học sinh tham dự lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 tại trường tiểu học Trưng Trắc (Hà Nội)

Phóng viên báo Giáo dục và Thời đại ghi nhận nội dung này tại một số địa phương trên cả nước

Ông Đoàn Văn Hương - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn: Tập trung triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Hướng tới mục tiêu chung chất lượng ảnh 1

Ông Đoàn Văn Hương  

Nhiệm vụ quan trọng nhất cần triển khai trong năm học này của Bắc Kạn là tập trung quán triệt, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý giáo dục và đào tạo; tổ chức các hoạt động như:

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015; củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; phấn đấu tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm; tiếp tục phấn đấu chất lượng giáo dục mũi nhọn; đổi mới phương pháp dạy và học nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Lý Đại Hồng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long: Phấn đấu về đích phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi

Hướng tới mục tiêu chung chất lượng ảnh 2

Ông Lý Đại Hồng 

Nhiệm vụ trọng tâm nhất là triển khai kế hoạch hành động của Ngành thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Cùng với đó là chú trọng các hoạt động thanh tra để đạt được mục tiêu, hiệu quả hoạt động các lĩnh vực giáo dục; trong đó, tập trung thanh tra những vấn đề bức xúc đầu năm học như đồng phục, các khoản chi, dạy thêm học thêm…

Về hoạt động giáo dục, điều mà Vĩnh Long quan tâm nhất trong năm học này là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi hiện tỷ lệ còn thấp (38%). Vĩnh Long sẽ cố gắng để có thể phổ cập đúng thời gian quy định dù còn nhiều thách thức, đặc biệt là khó khăn trong kinh phí xây dựng trường lớp.

Một trọng tâm nữa mà Vĩnh Long đang triển khai là đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng đánh giá năng lực. Chúng tôi cho rằng, chất lượng giáo dục có đạt được hay không chính là ở đổi mới này.

Hiện Vĩnh Long đang tổ chức tập huấn giáo viên theo hướng ra đề kiểm tra mở, gắn với tình hình thời sự. Ngoài ra, cũng đưa vào thực hiện các cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức, mở rộng hơn trường tham gia, nhất là cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

Nhiệm vụ trọng tâm nữa là UBND tỉnh chỉ đạo là sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề, giao thí điểm một đơn vị sau đó triển khai.

Về đội ngũ, thực tế vẫn còn một số có tư tưởng ỷ lại kinh nghiệm, thâm niên giảng dạy mà không quan tâm tự bồi dưỡng, tự học. Đó là rào cản lớn nhất thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Năm nay Vĩnh Long cũng sẽ có kế hoạch chi tiết để thay đổi điều này…

Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre: Nhiều mục tiêu cho giáo dục mầm non

Hướng tới mục tiêu chung chất lượng ảnh 3Ông Nguyễn Văn Huấn 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành Giáo dục Bến Tre năm học mới là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1594/KH-UBND của UBND tỉnh Bến Tre về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; tập trung thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục tăng cường phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong quản lý giáo dục; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đối với các loại hình giáo dục.

Tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính, trong đó chú trọng phục vụ yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, nâng cao quản lý giáo dục, ngăn ngừa lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực…

Tập trung thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Phấn đấu để tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015. Tập trung xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Bến Tre cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non (công lập, ngoài công lập) nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lí kịp thời những vi phạm trong quản lý, chăm sóc trẻ.Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho trẻ theo qui định.

Tiếp tục triển khai các dự án, đề án về đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phát triển năng lực học sinh ở cấp học phổ thông; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề trong các trường trung học; mở rộng diện học sinh được học 2 buổi/ngày, nhất là ở THCS và THPT.

Tập trung xây dựng trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường THPT Chuyên Bến Tre.

Thu hút học sinh vào học trung cấp chuyên nghiệp; phối hợp với các trung tâm GDTX huyện, thành phố đào tạo nghề kết hợp dạy học văn hóa để góp phần thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chú trọng công tác phát triển Đảng trong các cơ sở giáo dục, nâng dần tỷ lệ phát triển đảng viên trong ngành. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong trường học.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong hoạt động dạy-học; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục...

Bà Trần Thị Quý Mão - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang: Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp quản lý giáo dục

Hướng tới mục tiêu chung chất lượng ảnh 4Bà Trần Thị Quý Mão trao học bổng cho học sinh Côn Đảo
Năm học 2014 - 2015, Giáo dục Tiền Giang sẽ quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong toàn Ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp quản lý giáo dục trong ngành; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Thực hiện “3 công khai”, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tiêu cực về lạm thu, dạy thêm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục; thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Đổi mới công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện sử dụng hệ thống văn phòng điện tử trong ngành Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện văn bản điện tử trong hoạt động các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2015...

Ông Nguyễn Sỹ Thư - Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum: Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, xây dựng đội ngũ

Hướng tới mục tiêu chung chất lượng ảnh 5Ông Nguyễn Sỹ Thư 

Năm học 2014 - 2014, GD&ĐT Kon Tum Triển khai thực hiện Chương trình số 67-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và kế hoạch hành động của UBND Kon Tum thực hiện về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên và CBQLGD; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và CBQLGD. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong dạy học và quản lý.

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng DTTS; thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, đặc biệt là chính sách cho học sinh, sinh viên vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS, trong đó đảm bảo sách vở cho học sinh đến trường.

Tập trung hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng cố, nâng cao kết quả PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD THCS. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

Đẩy mạnh việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng DTTS và tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS. Tiếp tục tập trung xây dựng mô hình điểm loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú tại các địa phương làm cơ sở nhân rộng trong toàn ngành.

Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá theo hướng đánh giá năng lực và phẩm chất của người học; chỉ đạo thực hiện hiệu quả Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện; chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP);

Mở rộng áp dụng dạy học theo tài liệu tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục. Tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; chỉ đạo triển khai dạy và học ngoại ngữ theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

Tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD đảm bảo yêu cầu về phẩm chất và năng lực; chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo người DTTS. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo động lực phấn đấu của nhà giáo đang công tác và thu hút người giỏi về giảng dạy tại tỉnh

Kon Tum cũng sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục góp phần bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đem lại hiệu quả trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh.

Triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học theo hướng đảm bảo nhu cầu học tập của người dân và tiết kiệm ngân sách đầu tư, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nàng công chúa Mỹ Duyên và 5 hoàng tử.

Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai

GD&TĐ - Đó là vở kịch mới của sân khấu Idecaf (số 28 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) sẽ được mở màn bằng hai suất diễn ngày 27 và 28/5.
Messi chính thức chia tay PSG

Messi chính thức chia tay PSG

GD&TĐ - Tháng ngày phiêu lưu của siêu sao Lionel Messi tại đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã chính thức khép lại.