Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hướng dẫn xây dựng trường học hạnh phúc

HB - 23/12/2019, 06:15 GMT+7 | Giáo dục
ảnh minh họa/internetảnh minh họa/internet

Trong đó có yêu cầu giúp cán bộ công đoàn và đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đang công tác trong các trường học nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì nhà trường mà ở đó học sinh, CBNGNLĐ được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn, được hiểu và có giá trị.

Nói rộng hơn là phát triển môi trường nhà trường thân thiện, văn minh, cùng hợp tác vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

Giúp cho các công đọàn cơ sở chủ động tổ chức và biết cách tham gia cùng với chuyên môn, các đoàn thể khác trong trường tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện cho CBNGNLĐ thực hiện các nội dung xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp vơi điều kiện thực tế tại cơ sở.

Ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều cố gắng và thực hiện có hiệu quả quá trình triển khai xây dựng trường học hạnh phúc. Từ đó nhân rộng lan tỏa trường học hạnh phúc trong phạm vi trường học và toàn tỉnh.

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở các trường học dựa trên các tiêu chí về trường học hạnh phúc để cụ thể hóa và tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện nhà trường.

Các tiêu chí gồm: Môi trường nhà trường và phát triển cá nhân; về dạy và học; về các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm