Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học

GD&TĐ - Đây là tên bộ sách do Nhà xuất bản ĐH Sư phạm mới xuất bản theo tinh thần đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới được Bộ GD&ĐT thông qua.
Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, hoạt động trải nghiệm chính thức trở thành một hoạt động giáo dục bắt buộc ở trường phổ thông. Ở bậc tiểu học, thời lượng dành cho hoạt động trải nghiệm là 105 tiết.

Để giúp giáo viên và các bậc phụ huynh tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm đã biên soạn bộ sách Hoạt động trải nghiệm (Dành cho học sinh tiểu học) gồm 10 cuốn từ lớp 1 đến lớp 5.

Bộ sách này được biên soạn dựa trên nền tảng lí luận mới về hoạt động trải nghiệm trong trường học, kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục tiên tiến và thực tiễn giáo dục của Việt Nam.

Tuy nhiên, do muốn nhấn mạnh vai trò chủ thể, sáng tạo của học sinh trong hoạt động trải nghiệm, các tác giả không thể hiện chi tiết những hoạt động hướng dẫn của giáo viên trong sách.

Trong khi đó, nội dung và hình thức của cuốn sách lại bao hàm những ý tưởng mới mà tác giả mong muốn giáo viên và học sinh thực hiện trong quá trình tiến hành các hoạt động trải nghiệm.

Để giúp giáo viên và các bậc phụ huynh lĩnh hội được những ý tưởng đó và có thể sử dụng bộ sách dễ dàng, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm đã biên soạn tài liệu Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học (d cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo bộ tài liệu “Hoạt động trải nghiệm”) (2 tập).

Trong bộ sách này, sau khi phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn của hoạt động trải nghiệm, cũng như vị trí của nó trong Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể, các tác giả chỉ ra và phân tích rõ những đặc trưng cơ bản của cuốn sách.

Trên nền tảng ấy, gợi ý những phương án cụ thể đối với việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm ở từng chủ đề. Tuy nhiên, những gợi ý chỉ có tính chất tham khảo, giáo viên và các bậc phụ huynh khi tiến hành cần nghiên cứu các tài liệu khác cũng như căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng nên phương án thích hợp nhất.

Bộ sách “Hoạt động trải nghiệm” hy vọng sẽ góp phần hiện thực hóa cho chủ trương về hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể mới được thông qua và đưa đời sống trường học gần hơn với đời sống xã hội.

Sau Bakhmut sẽ là Chasov Yar?

Sau Bakhmut sẽ là Chasov Yar?

GD&TĐ - Theo giới quân sự phương Tây, sau khi kiểm soát Bakhmut, Nga có thể tiếp tục đánh thị trấn quan trọng Chasovy Yar ở phía tây Bakhmut.