Hướng dẫn đánh giá xếp loại tiết dạy cấp tiểu học

GD&TĐ - Ông Lương Hồng Sơn - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận - cho biết: Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn tạm thời nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại tiết dạy cấp tiểu học, gồm 4 nội dung và 20 tiêu chí.

Hướng dẫn đánh giá xếp loại tiết dạy cấp tiểu học

Cụ thể như sau:

Mỗi tiêu chí có thể cho lẻ đến 0,25 điểm. Riêng tiêu chí 19 và 20 có thể thay thế bằng kết quả khảo sát cuối tiết dạy.

Nếu kết quả khảo sát ở mỗi tiêu chí đạt trung bình từ 90% trở lên cho 1 điểm; đạt trung bình từ 70% trở lên cho 0,75 điểm; đạt trung bình từ 50% trở lên cho 0,5 điểm; đạt trung bình dưới 50% cho 0,25 điểm.

Tiết dạy được xếp loại giỏi nếu tổng điểm đạt từ 17 đến 20 điểm và không có tiêu chí nào đạt 0,25 điểm; đạt loại khá nếu tổng điểm từ 13 đến 17 điểm và không có tiêu chí nào 0 điểm;

Loại trung bình đạt tổng từ 10 đến 13 điểm và không có tiêu chí nào đạt 0 điểm; loại yếu từ dưới 10 điểm hoặc có tiêu chí bị 0 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ