Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp từ năm học 2018 – 2019

Lập Phương - 05/10/2018, 11:55 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành giáo dục, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (cách quãng thì được cộng dồn), sau khi trừ thời gian tập sự theo quy định, xếp lương vào bậc 1 của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (nếu người được bổ nhiệm có trình độ thạc sĩ thì xếp lương vào bậc 2, trình độ tiến sĩ thì xếp lương vào bậc 3 của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm), sau đó cứ mỗi 36 tháng hoặc 24 tháng thì được xếp lên một bậc lương.

Mốc thời gian hưởng lương được tính từ ngày bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Mốc thời gian nâng lương lần sau tính từ thời điểm xếp bậc lương được hưởng.

Diện hết thời gian tập sự gồm người trúng tuyển viên chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không có đủ các điều kiện quy định tại diện miễn thực hiện chế độ tập sự. Người trúng tuyển viên chức đã hết thời gian tập sự theo quy định, đạt yêu cầu sau thời gian tập sự và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cách xếp mức lương đề nghị diện hết thời gian tập sự: Xếp lương vào bậc 1 của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm. Nếu người được bổ nhiệm có trình độ thạc sĩ thì xếp lương vào bậc 2, trình độ tiến sĩ thì xếp lương vào bậc 3 của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm. Ngày hưởng và mốc thời gian nâng lương lần sau được tính kể từ ngày bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm