Hôm nay (15/4), các địa phương tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3

Hôm nay (15/4), các địa phương tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3

(GD&TĐ)-Ngày 15/4, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và những người ứng cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra tại các tỉnh: Bắc Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên, Cần Thơ, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Tây ninh, .Đắk Nông, Quảng Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Trà Vinh.

cscs
Biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân  khóa XII.của tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị hiệp thương tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết thông qua danh sách 8 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và 114 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII.

Tỉnh Bắc Ninh đã chốt danh sách chính thức 8 người ứng cử Đại biểu Quốc hội và 79 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị ở Lào Cai thống nhất danh sách chính thức 8 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, trong đó có 4 nữ, 4 dân tộc và tuổi trẻ có 3 người. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cũng đã biểu quyết nhất trí danh sách chính thức 82 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất danh sách chính thức ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Thái Nguyên gồm 8 người. Như vậy, cùng với 3 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII do Trung ương giới thiệu, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Thái Nguyên là 11 người.

Cùng với danh sách chính thức các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, danh sách chính thức số lượng người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016 đã được thông qua gồm 119 người (giảm so với danh sách ban đầu 26 người).

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở Cần Thơ lập danh sách chính thức còn 11 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII để bầu 7 đại biểu, kể cả 3 ứng cử viên Trung ương và giới thiệu và 76 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố để bầu lấy 54 đại biểu.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã trong toàn thành phố cũng đang đồng loạt tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016.

Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức thức 9 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Hội nghị cũng đã thống nhất danh sách 78 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị hiệp thương tỉnh Tây Ninh đã thống nhất lập danh sách 8 ứng cử viên vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và 84 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó có 1 trường hợp tự ứng cử .

Hội nghị hiệp thương lần 3 của tỉnh Đắk Nông đã thống nhất biểu quyết và lập danh sách chính thức 9 ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIII.

Hội nghị Hiệp thương lần 3 của tỉnh Quảng Bình đã lập danh sách chính thức 8 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 76 ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất danh sách 8 người trong tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Cùng với 2 người của Trung ương giới thiệu về ứng cử, tỉnh Ninh Thuận lập danh sách chính thức 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (số đại biểu Quốc hội khóa XIII được bầu tại tỉnh Ninh Thuận là 6 đại biểu).

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các thành viên trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã thống nhất chốt danh sách giới thiệu 8 ứng cử viên là người đang công tác và cư ngụ tại địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 82 người là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội nghị hiệp thương lần 3 của tỉnh Trà Vinh đã thống nhất lựa chọn và lập danh sách chính thức 8 ứng cử đại biểu Quốc hội và 76 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tỉnh Hưng Yên đã lập danh sách chính thức 8 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13. Như vậy, cùng với 3 đại biểu do trung ương giới thiệu về ứng cử, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng số 11 người ứng cử, số đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa 13 sẽ là 7 đại biểu

Minh Duy (TH)

Ảnh minh họa ITN.

Chim họa mi vẫn hót

GD&TĐ - Nó chạy thục mạng từ trong ngõ ra. Cái xe máy vừa lao đánh vèo qua trước mặt, xém chút nữa người nó chẳng còn nguyên vẹn.