Hội thảo: "Những vấn đề lớn của kinh tế học hiện nay và tình hình kinh tế thế giới sau khủng hoảng"

Hội thảo: "Những vấn đề lớn của kinh tế học hiện nay và tình hình kinh tế thế giới sau khủng hoảng"
Hội thảo: "Những vấn đề lớn của kinh tế học hiện nay và tình hình kinh tế thế giới sau khủng hoảng" ảnh 1
GS. Bertrand Bellon

Bài thuyết trình của GS. Bertrand Bellon đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2007, một cuộc khủng hoảng với giai đoạn trầm trọng nhất đã trôi qua nhưng đã buộc các nhà kinh tế phải nhìn nhận lại các nguyên lý cơ bản của kinh tế học, làm nóng bỏng trở lại nhiều vấn đề đã được giải quyết hoặc đã lỗi thời và đặt ra nhiều vấn đề mới trong kinh tế học. Trong bài thuyết trình GS. Bellon đã nhấn mạnh 2 vấn đề mà các chính phủ cần phải làm: Các chính phủ cần phải tổ chức lại cách điều hành của mình và trong tương lai các chính phủ cần phải phối hợp với nhau để xem xét lại vấn đề khủng hoảng.

GS. Bertrand Bellon không chỉ cung cấp cho người nghe một bức tranh toàn cảnh về những vấn đề lý thuyết và thực tiễn của nền kinh tế thế giới hiện đại mà còn gợi mở những hướng nghiên cứu và giải pháp mới. Đồng thời buổi thuyết  trình còn đem đến cho nhiều sinh viên cũng như ai yêu thích, nghiên cứu về kinh tế một cái nhìn tổng quan.

PV