Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hội thảo quốc tế về chất lượng đội ngũ nhà giáo: Dự báo nhu cầu về đội ngũ

Hải Minh - 06/12/2018, 19:00 GMT+7 | Thời sự
Đoàn chủ tịch điều hành hội thảoĐoàn chủ tịch điều hành hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận vào bốn nhóm vấn đề gồm: Thứ nhất, quy hoạch mạng lưới đào tạo các trường sư phạm, khoa sư phạm, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đồng thời dự báo nhu cầu về đội ngũ nhà giáo, liên kết đào tạo giữa các trường sư phạm, các khoa sư phạm, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý với các đơn vị, tổ chức trong - ngoài nhà trường.

Thứ hai, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; vấn đề liên kết đào tạo theo các mô hình mới, tổ chức thực hiện đào tạo và đào tạo lại; bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gắn với chuẩn nghề nghiệp, đề xuất các mô hình, các phương thức bồi dưỡng và đào tạo lại nghề nghiệp cho giáo viên, cán bộ quản lý.

Thứ ba, bàn về chính sách, điều kiện và môi trường tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Thứ tư, đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay như: Quan niệm, đề xuất các tiêu chuẩn, thước đo đánh giá năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Hội thảo đã nhận được hơn 200 bài viết của các tác giả trong nước và quốc tế như: Hoa Kỳ, Úc, Singapore, Pháp, New Zealand, Malaysia, Thái Lan…

Ban tổ chức đã lựa chọn hơn 90 bài tham luận tập trung bàn đến các chủ đề nêu trên. Hầu hết các tham luận đều có những đóng góp giá trị và đáng quan tâm để có thể trao đổi, chia sẻ tại hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn để trao đổi, chia sẻ hiểu biết kinh nghiệm và ý tưởng về chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay và xu hướng trong những năm tiếp theo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm