Hội nghị trực tuyến công tác văn phòng các Sở GD&ĐT năm 2013

Hội nghị trực tuyến công tác văn phòng các Sở GD&ĐT năm 2013

(GD&TĐ) - Sáng 10/5, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến công tác văn phòng các Sở GD&ĐT năm 2013 tại tại 6 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thái Nguyên, Nghệ An.

Hội nghị trực tuyến công tác văn phòng các Sở GD&ĐT năm 2013 ảnh 1
Các đại biểu tại điểm cầu Hà Nội

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Bộ GD&ĐT đã trình bày dự thảo Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014, hướng dẫn đề cương Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014.

Năm học 2013 - 2014, toàn Ngành sẽ chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp GD&ĐT.

Toàn ngành sẽ tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.

Hội nghị trực tuyến công tác văn phòng các Sở GD&ĐT năm 2013 ảnh 2
Ông Phạm Ngọc Phương - Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị trực tuyến

Công tác Thi đua, khen thưởng của ngành từng bước đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua khen thưởng cần theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Năm 2013, ngành GD&ĐT sẽ tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và ngày truyền thống Thi đua Yêu nước. Việc tổ chức cần kết hợp với kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ viết bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục cao, đồng thời biểu dương được những gương điển hình tiên tiến.

Các Sở GD&ĐT đã tiến hành thảo luận tại các điểm cầu, nêu những công việc đã triển khai chỉ đạo và thực hiện ở địa phương, đơn vị; những thuận lợi khó khăn, bất cập khi triển khai các nhiệm vụ; tuyên dương những cá nhân, tập thể làm tốt, những sáng kiến, bài học kinh nghiệm rút ra; làm rõ nguyên nhân những việc đã làm được, việc chưa làm được, đồng thời nêu các đề xuất, kiến nghị.

Cũng trong hội nghị, Văn phòng Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định khen thưởng công tác văn phòng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị trực tuyến công tác văn phòng các Sở GD&ĐT năm 2013 ảnh 3
Văn phòng Bộ GD&ĐT khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Lan Anh