Hội nghị Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN lần thứ 4

Hội nghị Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN lần thứ 4
sdg
Ông Nguyễn Thanh Hòa phát biểu khai mạc HN

Phát biểu khai mạc tại ASEAN SOCA, ông Nguyễn Thanh Hòa - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam nêu rõ: “Hội nghị Quan chức cấp cao của Cộng đồng Văn hóa Xã hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, từ tầm nhìn đến hành động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ASESAN đang tập trung những nỗ lực cần thiết để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, tăng cường phúc lợi xã hội đối với người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm mục tiêu ứng phó với những thách thức chung khu vực và toàn cầu và nâng cao nhận thức về bản sắc văn hóa ASEAN”.

Hội nghị tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tổng thể ASCC, cơ chế giám sát việc thực hiện kế hoạch tổng thể, trao đổi chia sẻ việc thực hiện các lĩnh vực ưu tiên đã xác định trong kế hoạch tổng thể của ASCC trong năm 2010 bao gồm: đối phó với thách thức toàn cầu; phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển; tăng cường phúc lợi đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng bản sắc văn hóa ASEAN.

Một nội dung nữa của ASCC lần này là các quan chức cấp cao của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN sẽ cùng nhau xem xét lần cuối dự thảo Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng cho phục hồi kinh tế và tăng trưởng; Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về phúc lợi xã hội đối với phụ nữ và trẻ em đệ trình lên hội nghị cấp cao lần thứ 17 phê duyệt.

hd
HN bàn thảo nhiều nội dung quan trọng về các vấn đề liên quan

Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – xã hội ASEAN được các nhà lãnh đạo ASEAN phê duyệt tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 14 tổ chức ngày 1 tháng 3 năm 2009 tại Hua Hin (Thái Lan) bao gồm 6 lĩnh vực trọng tâm: Phát triển con người, Phúc lợi và Bảo hiểm xã hội; Các quyền và bình đẳng xã hội; Đảm bảo môi trường bền vững; Tạo dựng bản sắc ASEAN và Thu hẹp khoảng cách phát triển. Kế hoạch của cộng đồng văn hóa xã hội thực hiện trong giai đoạn 2009 – 2015 bao gồm 40 cấu phần với 340 hoạt động. 

Trong thời gian qua, hoạt động của ASCC đã đạt được một số thành tựu đáng kể, như xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của cộng đồng, xây dựng lộ trình và xác định các giai đoạn ưu tiên để thực hiện các kế hoạch, xây dựng các chương trình và giải pháp để giải quyết nhiều vấn đề chính thuộc lĩnh vực của cộng đồng như y tế, giáo dục, môi trường… 

Hội nghị Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN sẽ làm việc cho đến hết ngày 16.8.2010. 

Ánh Ngọc

Vào thế kỷ 19, kỹ thuật trám răng chưa phát triển.

Bí ẩn về những chiếc răng phát nổ

GD&TĐ - Vào thế kỷ 19, nhiều nha sĩ trên thế giới ghi nhận tình trạng bệnh nhân bị đau răng dữ dội, sau đó, chiếc răng vỡ tung kèm theo tiếng nổ đinh tai.