Học bổng thạc sĩ Viện Hàn lâm Đức và Viện Công nghệ Châu Á 2010

Học bổng thạc sĩ Viện Hàn lâm Đức và Viện Công nghệ Châu Á 2010
Học bổng thạc sĩ Viện Hàn lâm Đức và Viện Công nghệ Châu Á 2010 ảnh 1

Điều kiện để tham dự học bổng là sinh viên tốt nghiệp các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, không quá 28 tuổi, có thành tích xuất sắc trong học tập và tiếng Anh tốt.

Học bổng bao gồm học phí, các lệ phí học tập khác và trợ cấp sinh hoạt. Các khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 8.

Các ứng viên nên liên hệ trực tiếp cho AIT. Để biết thêm chi tiết hãy truy cập địa chỉ: www.ait.ac.th.

Đan Thảo