Hòa Bình: Quy định học sinh DTNT chuyển trường, thôi học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình hướng dẫn các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT, các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh thực hiện các quy định khi học sinh chuyển trường hoặc thôi học.
Hòa Bình: Quy định học sinh DTNT chuyển trường, thôi học

Cụ thể: Học sinh chuyển trường thực hiện theo đúng Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT. Học sinh không được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước kể từ khi nhà trường làm thủ tục cho học sinh đó chuyển trường hoặc thôi học.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT, các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh phải lưu đầy đủ hồ sơ khi học sinh chuyến trường hoặc thôi học theo đúng quy định.

Sau khi có học sinh chuyển trường hoặc thôi học, nhà trường báo cáo Sở GD&ĐT và thực hiện quy trình tuyển bổ sung.

Học sinh trúng tuyển bổ sung được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành của nhà nước kể từ ngày được Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách trúng tuyển.