Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hòa Bình hướng dẫn chuyển trường, thôi học tại trường PTDT bán trú, nội trú

Hải Bình - 06/05/2019, 11:24 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/nguồn:báo Tuyên QuangẢnh minh họa/nguồn:báo Tuyên Quang

Cụ thể, học sinh chuyển trường thực hiện theo đúng Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT.

Học sinh không được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước kể từ khi nhà trường làm thủ tục cho học sinh đó chuyển trường hoặc thôi học.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS, các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS &THPT và trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh phải lưu đầy đủ hồ sơ khi học sinh chuyến trường hoặc thôi học theo đúng quy định.

Sau khi có học sinh chuyển trường hoặc thôi học, trong thời hạn 15 ngày nhà trường báo cáo Sở GD&ĐT và thực hiện quy trình tuyến bổ sung như sau:

Tuyển sinh bổ sung với các lớp từ lớp 6 đến lớp 11, riêng lớp 12 chỉ tuyển sinh bổ sung trong học kỳ I, không tuyển sinh bổ sung trong học kỳ II.

Các trường chỉ được gọi học sinh nhập học sau khi danh sách học sinh trúng tuyển đã được Sở GD&ĐT phê duyệt.

Học sinh trúng tuyển bố sung được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành của nhà nước kể từ ngày được Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách trúng tuyển.

Công văn này thay thế Công văn số 1584/SGD&ĐT-TrH ngày 1/9/2016 của Sở GD&ĐT Hòa Bình về việc chuyến trường và tuyển sinh bổ sung học sinh vào các trường PT DTNT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm