Hòa Bình: Đánh giá thực trạng bạo lực học đường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Hòa Bình vừa thống nhất ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT và Công an tỉnh sẽ đánh giá kết quả phối hợp trong công tác phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục trong thời gian qua trên các phương diện như:

Công tác phối hợp tuyên truyền vận động phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục trong thời gian qua. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên....

Việc tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm phân tích nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và những bất cập trong công tác quản lý, giáo dục, xử lý các hành vi vi phạm và đề xuất phương pháp ngăn chặn.

Công tác duy trì và nhân rộng mô hình liên quan đến an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục. Đánh giá công tác đấu tranh xử lý hành vi vi phạm, công tác phối hợp giữa hai ngành. Nêu rõ một số trường học để xảy ra nhiều vụ vi phạm; đề xuất giải pháp thời gian tới và kiến nghị.

Việc đánh giá phải trên tinh thần đúng tình hình, kết quả công tác phối hợp khảo sát, thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục; qua kiểm tra làm rõ những ưu điểm đế phát huy; đồng thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân để có giải pháp, biện pháp khắc phục.

Qua đó nhằm có những đánh giá khách quan nhất về thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó chủ động nghiên cứu, phối hợp và đề xuất các phương hướng đế giải quyết thực trạng trên.

Việc kiếm tra đánh giá phải khách quan, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT và Công an tỉnh.

Tỉnh Yên Bái đã áp dụng hình thức biệt phái để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Giáo viên tiếng Anh vất vả 'chạy sô'

GD&TĐ - Ở một số địa phương, do thiếu GV tiếng Anh nên nhiều thầy, cô phải “chạy sô” dạy học liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ số tiết theo yêu cầu…