Hồ sơ để được hưởng trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo về hưu

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên THPT của một trường công lập. Năm 2012, tôi được Nhà nước cho nghỉ hưu. Khi nghỉ hưu tôi chưa được tính hưởng phụ cấp thâm niên. 
Hồ sơ để được hưởng trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo về hưu

Vậy trường hợp của tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên nhà giáo không? Xin cho biết thủ tục để được hưởng trợ cấp này là như thế nào? – Nguyễn Văn Thu (nguyenvanthu***@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 30/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo đó, đối tượng áp dụng là nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).

Theo Quyết định này thì điều kiện tính hưởng trợ cấp là: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên.

- Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011.

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Mức trợ cấp

Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được xác định theo công thức sau đây:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu hằng tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

- Lương hưu hằng tháng là mức lương hưu đang hưởng tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành;

- Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí.

Nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12. tháng được tính tròn là 1 năm.

Hồ sơ, thời hạn giải quyết

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp, gồm:

- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu do BHXH Việt Nam quy định);

- Bản chụp quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp;

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định nêu trên. Trường hợp BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trợ cấp được trả vào tháng liền kề với tháng đã được giải quyết hưởng trợ cấp.

Bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để xác định mình có thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thâm niên theo Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg. Hồ sơ, thủ tục được hướng dẫn như trên.

Nhà thầu cào mặt thảm tại đoạn đường vừa bàn giao hơn một tháng để thảm lại. Ảnh: Tiến Hiệp

Có 'rút ruột' công trình?

GD&TĐ - Báo GD&TĐ đã có bài phản ánh về việc một đoạn tuyến thuộc dự án đường ven biển 1.500 tỉ đồng ở Hà Tĩnh xuất hiện nhiều điểm rạn nứt.