Hình dung quy mô giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Tổng kết năm học 2013 - 2014, Bộ GD&ĐT đã cung cấp những con số cụ thể, chi tiết về số lượng học sinh, giáo viên, số trường, lớp các bậc học... Từ đó có được những hình dung rõ nét về quy mô giáo dục Việt Nam hiện nay.
Hình dung quy mô giáo dục Việt Nam

Năm học qua, cả nước có thêm 658 trường mầm non, 449 trường tiểu học, 416 trường THCS, 98 trường THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

Theo Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có khoảng 21,61 triệu học sinh, sinh viên (gồm 4,23 triệu trẻ em mầm non, 14,9 triệu học sinh phổ thông, 0,42 triệu học sinh trung cấp chuyên nghiệp và 2,2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng); 

Cả nước có gần 1,2 triệu giáo viên, giảng viên (gồm 263.499 giáo viên mầm non; 855.478 giáo viên phổ thông; 11.515 giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; 90.605 giảng viên đại học, cao đẳng) và khoảng 300 nghìn cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục các cấp học, bậc học được phân bố rộng trên phạm vi cả nước. 

Toàn quốc có 13.867 trường mầm non (tăng 319 trường); 15.337 trường tiểu học (giảm 24 trường); 10.882 trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở (tăng 35 trường); 2.758 trường trung học phổ thông (tăng 50 trường); 242 trường phổ thông dân tộc nội trú và 687 trường phổ thông dân tộc bán trú. 

Các tỉnh có tỷ lệ trường đạt đạt chuẩn quốc gia cao: Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Dương...

Cả nước có 715 trung tâm giáo dục thường xuyên (73 cấp tỉnh, 642 cấp huyện). Số huyện có trung tâm giáo dục thường xuyên chiếm tỉ lệ 91,45%, trong đó có 362 trung tâm giáo dục thường xuyên (56,38%); 141 trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp (21,96%); 139 trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - dạy nghề (21,65%); 10.877 trung tâm học tập cộng đồng (đạt tỷ lệ 97,93% số xã).

Cả nước có 559 cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, trong đó 295 trường trung cấp chuyên nghiệp, 207 trường cao đẳng có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và 57 trường đại học có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; 427 trường đại học, cao đẳng, trong đó có 213 trường đại học (57 tư thục) và 214 trường cao đẳng (27 tư thục). 

41/63 tỉnh, thành phố có trường đại học (đạt tỷ lệ 65%); 62/63 tỉnh, thành có trường cao đẳng (đạt tỷ lệ 95%) và có 62/63 tỉnh, thành có ít nhất 1 trường cao đẳng, hoặc đại học (trừ tỉnh Đăk Nông). 

Riêng 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh có 158 trường đại học, cao đẳng chiếm 37% của cả nước.