Hầu hết trường ĐH, CĐ tại Hà Tĩnh không tuyển đủ chỉ tiêu chính quy

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hầu hết trường ĐH, CĐ tại Hà Tĩnh không tuyển đủ chỉ tiêu chính quy

Theo thông báo này, năm 2014 - 2015, công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Trường ĐH Hà Tĩnh tuyển sinh được 2276/3140 đạt 72,4%; Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh đã tuyển được 610/800 đạt tỉ lệ 76,2%; Trường CĐ VH-TT&DL Nguyễn Du tuyển được 63/ 300 đạt tỉ lệ 21%.

Tuy nhiên, cũng theo thông báo này, dù đã làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, nhưng hầu hết các trường vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh chính quy được giao.

Ngoài ra, một số đơn vị chưa thật tích cực chuẩn bị các điều kiện để chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ theo lộ trình chung của Bộ GD&ĐT; việc đào tạo kỹ năng mềm cho HSSV chưa thật quyết liệt và hiệu quả.

Các trường chưa gắn kết được các chương trình đào tạo với các chủ trương lớn của tỉnh (đào tạo nhân lực xây dựng nông thôn mới; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu kinh tế của tỉnh…)

Tính ứng dụng của các đề tài sau khi nghiệm thu chưa cao, các đề tài đa phần nhỏ lẻ, chưa giải quyết được những vấn đề khoa học lớn. Chưa có nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp bộ và cao hơn, số giáo trình xuất bản chưa nhiều; các công trình khoa học, bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia và quốc tế còn hạn chế.

Cơ sở vật chất (giảng đường, thư viện, hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm, nhà xưởng …) còn nhiều bất cập cho tổ chức đào tạo các mã ngành mới đặc biệt các ngành về Kỹ thuật - Công nghệ.

Vấn đề việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lí học sinh, sinh viên trong quá trình học tập.

Ngoài những tồn tại cần khắc phục nói trên, thông báo cũng nêu rất chi tiết những kết quả đã đạt được của các trường, trên các phương diện: Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cuộc vận động của Ngành; về cơ sở vật chất;

Việc thực hiện quy chế công khai; công tác tuyển sinh; hoạt động liên kết đào tạo; quá trình tổ chức đào tạo và các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo; công tác quản lý học sinh, sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ