Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya
Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya
Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya
Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya
Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya
Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya
Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya
Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya
Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya
Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở LibyaHàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở LibyaHàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở LibyaHàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở LibyaHàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở LibyaHàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở LibyaHàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở LibyaHàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở LibyaHàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya10

Hàng nghìn người thiệt mạng vì lũ lụt tàn khốc ở Libya

GD&TĐ - Nhà chức trách cho biết ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng sau khi một trận lũ lớn tràn qua thành phố Derna của Libya.
Minh họa/INT

Tháo ngòi một cuộc chiến

GD&TĐ - Cuộc xung đột vùng biên giới giữa Azerbaijan và Armenia đã bùng nổ trong 24 tiếng và có nguy cơ trở thành cuộc chiến tranh lớn thứ hai của thế giới.
Minh họa/INT

Khủng hoảng lao động

GD&TĐ - Nhật Bản đang đối mặt với khủng hoảng khi lực lượng lao động dự kiến giảm hơn 11 triệu người vào năm 2040.