Hạn mức chi đón tiếp khách nước ngoài

Hạn mức chi đón tiếp khách nước ngoài
Mức chi tặng hoa tối đa cho các thành viên đoàn nước ngoài là 200.000 đồng/người (ảnh mang tính chất minh họa) ảnh 1
Mức chi tặng hoa tối đa cho các thành viên đoàn nước ngoài là 200.000 đồng/người (ảnh mang tính chất minh họa)

Theo đó, quy định mức chi tặng hoa tối đa cho các thành viên đoàn nước ngoài là 200.000 đồng/người. Tiêu chuẩn thuê phòng ở khách sạn đối với đoàn khách hạng A: trưởng đoàn tối đa là 5.500.000 đồng/người/ngày; phó đoàn tối đa là

4.500.000 đồng/người/ngày; đoàn viên đoàn tối đa là 3.500.000 đồng/người/ngày. Tiêu chuẩn thuê phòng đối với đoàn khách hạng B: trưởng đoàn và phó đoàn tối đa là 4.500.000 đồng/người/ngày; đoàn viên tối đa là 2.800.000 đồng/người/ngày. Tiêu chuẩn đối với đoàn khách hạng C: trưởng đoàn tối đa là 2.400.000 đồng/người/ngày; đoàn viên tối đa là 1.700.000 đồng/người/ngày.

Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc đối với đoàn khách hạng A không quá 220.000 đồng/người/ngày; đối với đoàn khách hạng B không quá 110.000 đồng/người/ngày; đối với đoàn khách hạng C không quá 70.000 đồng/người/ngày. Khách mời quốc tế khác (giá thuê phòng có bao gồm cả bữa ăn sáng) Mức tối đa: 500.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp do yêu cầu đối ngoại đặc biệt cần thuê phòng theo tiêu chuẩn cao hơn mức quy định tối đa nêu trên, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp khách quyết định mức chi thuê phòng trên tinh thần tiết kiệm và phải tự sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.

Trường hợp nghỉ tại nhà khách của cơ quan, đơn vị mà không tính tiền phòng hoặc trường hợp thuê khách sạn không bao gồm tiền ăn sáng trong giá thuê phòng thì cơ quan, đơn vị tiếp khách chi tiền ăn sáng tối đa bằng 10% mức ăn của 1 ngày/người đối với từng hạng khách. Tổng mức tiền thuê phòng và tiền ăn sáng không vượt quá mức chi thuê chỗ ở quy định nêu trên.

Đối với mức chi tiêu tiếp khách trong nước: Các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp phải thực hành tiết kiệm trong việc tiếp khách; không sử dụng ngân sách để mua quà tặng đối với các đoàn khách đến làm việc.

Mọi khoản chi tiêu tiếp khách phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng, phải công khai, minh bạch và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, trong Thông tư nêu rõ, nghiêm cấm việc sử dụng các loại rượu, bia ngoại để chiêu đãi, tiếp khách. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định.

Bên cạnh đó, tặng phẩm dành cho khách phải là sản phẩm do Việt Nam sản xuất và thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc. Mức chi cụ thể như sau: Đối với khách hạng A: Trưởng đoàn: tối đa không quá 1.000.000 đồng/người, các đại biểu khác mức chi tối đa không quá 300.000 đồng/người.

Đối với khách hạng B: Trưởng đoàn tối đa không quá 600.000 đồng/người; các đại biểu khác mức chi tối đa không quá 300.000 đồng/người. Đối với khách hạng C: Trưởng đoàn mức tối đa không quá 400.000 đồng/người, các đại biểu khác mức chi tối đa không quá 300.000 đồng/người.

Kinh phí đón tiếp khách nước ngoài; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; chi tiêu tiếp khách trong nước đến công tác và làm việc tại cơ quan, đơn vị do cơ quan, đơn vị sắp xếp trong dự toán ngân sách Nhà nước được duyệt hàng năm để thực hiện.

Quang Anh

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (28/9) tương đối ổn định, giao dịch gần 69 triệu đồng/lượng sau chuỗi giảm. Trong khi đó vàng thế giới tiếp tục trượt dốc.