Hai công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh nợ thuế gần 200 tỷ đồng

GD&TĐ - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai nợ thuế lần đầu đối với 1.019 người nộp thuế có số nợ thuế, phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất.

Bảng danh sách này tiếp tục gọi tên các đơn vị: Khu liên hợp thể thao Quốc gia; Tổng công ty Phát triển, phát thanh truyền hình thông tin – Công ty cổ phần; Công ty Cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt và một số công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh…

Theo đó, có 732 người nộp thuế nợ thuế, phí công khai lần đầu kỳ khóa sổ 28/2/2022 với số tiền hơn 355,2 tỷ đồng.

Trong bảng danh sách này, đáng chú ý có Công ty Cổ phần truyền thông Đa phương tiện (nợ thuế gần 10,6  tỷ đồng); Công ty Cổ phần xây dựng năng lượng MCD Việt Nam (nợ thuế hơn 6,6 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Vinafacade (nợ thuế gần 3,6 tỷ đồng); Công ty Cổ phần tập đoàn Thạch Bàn (nợ thuế gần 47 tỷ đồng); Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài nguyên môi trường (nợ thuế hơn 7 tỷ đồng); Khu liên hợp thể thao Quốc gia (nợ thuế gần 24,7 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, Cục thuế Hà Nội cũng công khai danh sách lần đầu 271 người nộp thuế nợ khó thu kỳ khóa sổ 28/2/2022 với số tiền 12,7 tỷ đồng.

Trong danh sách này có thể kể đến những cái tên như: Công ty TNHH MTV Thương mại Nhật Minh (nợ thuế hơn 200 triệu đồng); Công ty Cổ phần Havico (nợ thuế hơn 7,1 tỷ đồng); Công ty Cổ phần dịch vụ Thế kỷ mới S.O.J.U (nợ thuế gần 330 triệu đồng); Công ty TNHH Indesign Việt Nam (nợ thuế hơn 600 triệu đồng)…

Đáng chú ý, tại lần công khai này, chỉ 16 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất nhưng số tiền nợ thuế lên đến 1.053 tỷ đồng.

Có thể kể đến những cái tên như Công ty Cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt (nợ thuế hơn 22 tỷ đồng); Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (nợ thuế hơn 832 tỷ đồng); Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Hồ Tây (nợ thuế hơn 8 tỷ đồng); Công ty TNHH Sắc màu Hà Nội (nợ thuế hơn 12 tỷ đồng); Công ty TNHH Long Long (nợ thuế hơn 8 tỷ đồng); Tổng công ty Phát triển, phát thanh truyền hình thông tin – Công ty cổ phần (nợ thuế hơn 157 tỷ đồng)…

Cũng trong kỳ công khai nợ thuế lần này, hàng loạt công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng bị Cục Thuế TP. Hà Nội truy thu thuế "khủng". Điển hình như Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông với số tiền nợ thuế lên đến hơn 45,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil nợ thuế hơn 132 tỷ đồng.

Trong số 16 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất, Công ty Cổ phần đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil cũng bị gọi tên với số nợ là gần 850 triệu đồng.

Năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội được Bộ Tài chính, HĐND, UBND TP. Hà Nội giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 289.750 tỷ đồng, trong khi dự báo tình hình kinh tế trong năm được dự báo còn nhiều rủi ro, thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế TP. Hà Nội cảnh báo các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.