Hà Nội thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gửi Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, quy chế, quy trình làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chủ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kỷ cương hành chính;

Triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp học, bậc học.

Trong đó, chú ý triển khai nghiêm túc việc thực hiện thời gian năm học và thời gian nghỉ học trong năm học.

Ngoài các ngày nghỉ theo quy định, thủ trưởng các đơn vị không được tự cho học sinh nghỉ học, trường hợp đặc biệt phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý.